+38 044 221 93 83

+38 044 360 91 36

info@sttd.com.ua

Практичні аспекти використання методу рідинної хромато-масс-спектрометрії у хімічному аналізі. (Практикум в акредитованій лабораторії, Київ)

Группа - 6 чоловік.

Практичні заняття проводяться у міру формування групи.

Автор та ведучий:  Биліна Деніс Вікторович, к.х.н., начальник відділу рідинної хроматографії Лабораторії антидопінгового контролю.

Цільова аудиторія: Співробітники відділів контролю якості та управління якістю харчової та фармацевтичної промисловості, співробітники центрально-заводських лабораторій і відділів розробки.

В програмі:

1.Конфігурація сучасних систем ВЕРХ-МС.

2.ВЕРХ: Склад  елюентів та буферних додатків, придатних до використання з масс-спектрометричним детектуванням. Ізократичне та градієнтне єлюювання. Колонки для методів ВЕРХ-МС.

3. Мас-спектрометричне детектування. Різні принципи мас-спектрометричних аналізаторів. Інтерфейси вводу при атмосферному тиску (API): електророзпилення (ESI), атмосферна хімічна іонізація(APCI), атмосферна фотоіонізація (APPI).

4. Типи іонів у мас-спектрі. Поняття про мас-спектрометрію високої роздільної здатності (High Resolution ms) та тандемну мас- спектрометрію.

5. Утворення аддуктів та полізарядних іонів, вибор іону-прекурсору для створення інструментального методу у режимі МС2. In-Source фрагментація.

6. Основні типи режимів сканування мас-спектрометру (на прикладі Vantage TSQ): сканування  повного іонного току (fullscan), сканування обраних іонів (SIM), сканування спектру дочірніх іонів (product scan), сканування спектру батьківських іонів (parrent scan), сканування спектру постійних нейтральних втрат(constant neutral lost), обраних іонних переходів (SRM/MRM).  Режими Data Depending/Independing Scanning.

7. Налаштування (тюнінг) потрійно-квадрупольного мас-спектрометру з інтерфейсом hESI. Оптимізація мас-спектрометричних параметрів для визначення аналітів в режимі МС2(Compound Optmization) безпосереднім введенням стандартної речовини в мас-спектрометр.

8. Створення інструментального методу аналізу ВЕРХ-МС для потрійно-квадрупольного мас-спектрометра.

9. Написання методів обробки хроматограм для якісного та кількісного визначення речовин, створення звітів за отриманими результатами (програмне забезпечення Xcalibur).

10. Проведення лабораторних занять по якісному визначенню речовин на ВЕРХ-МС.

Практичні заняття проходять на регулярній основі.

Наступна планова дата - 15-16 травня 2017 р.

Попередня реєстрація працює.

Чекаємо на ваші реєстраційні форми.

регистрация на открытое мероприятие

 
 

последние новости