Передовий досвід розробки та впровадження інтегрованої системи менеджменту.

Передовий досвід розробки та впровадження інтегрованої системи менеджменту.

В рамках виставки LABComplEX 2016 менеджер систем якості ПАТ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА», Безугла Ольга Олександрівна, провела семінар за темою «Передовий досвід розробки та впровадження інтегрованої системи менеджменту. Досвід світового лідера у розробці, проектуванні, виробництві, збуті, зберіганні і транспортуванні промислових, харчових та медичних газів, а також газових сумішей»

Розглянуто питання:

1. ОГЛЯД  ДІЯЛЬНОСТІ менеджер систем якості, Безугла Ольга Олександрівна ПАТ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА»

1.1. Аналіз спеціалізації виробництва підприємства та комплексний підхід до вирішення проблем в області безпеки, здоров’я, навколишнього середовища, якості (SHEQ)

2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ, ВПРОВАДЖЕННЯ  ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ

2.1 Проблеми та перспективи інтеграції систем менеджменту

2.2 Система менеджменту якості відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001.

2.3 Cистема менеджменту безпечності харчової  продукції, що охоплює вимоги стандартів ISO 22000, ISO/TS 22002-1, а також додаткові вимоги FSSC 22000

2.4 Система еклогічного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001.

2.5 Система менеджменту гігієни і безпеки праці відповідно до вимог міжнародного стандарту BS OHSAS 18001.

3. Сесія «Запитання та Відповіді»

Обратная связь

Сайт рыбатекст поможет дизайнеру, верстальщику, вебмастеру сгене рировать несколько абзацев более менее осмысленного текста рыбы на русском языке, а начинающему оратору отточить навык публичных выступлений в домашних условиях