QL. Мікробіологія довкілля (вода, повітря, грунт)

Акція місяця!
Кожен 3-й учасник навчається БЕЗКОШТОВНО!

Час проведення: 10.00 – 13.00
Мова викладання: українська
Вартість:

  • 4050 грн. при реєстрації до 13.08.2024 р. (знижка 10%), 810 грн. – 2-й та кожен наступний учасник
  • 4500 грн. при реєстрації після 13.08.2024 р., 900 грн. – 2-й і кожен наступний учасник

Автор та ведуча: Калініченко Світлана Вікторівна, доктор мед. наук, старший науковий співробітник, завідуюча лабораторією вірусних інфекцій ДУ «Інститут мікробіології і імунології ім. Мечникова Національної академії медичних наук України».

Мікроорганізми поширені всюди: вони заселяють ґрунт, воду, повітря, рослини, організми тварин і людей. Усюди, де є хоч якісь джерела енергії, вуглецю, азоту, кисню і водню (цеглинок усього живого), обов’язково спостерігаються мікроорганізми, що розрізняються за своїми фізіологічними потребами і займають свої екологічні ніші. Санітарно-мікробіологічний контроль об’єктів зовнішнього середовища – це найважливіший розділ державного санітарного контролю. Основною його метою є профілактика інфекційних захворювань людини, оскільки різні об’єкти зовнішнього середовища – вода, ґрунт, повітря, інвентар, одяг та ін., забруднені хвороботворними мікроорганізмами, можуть сприяти передачі збудників захворювання людини.

Програма:

1. Санітарно-мікробіологічне дослідження повітря:

a) мікрофлора атмосферного повітря;

b) мікрофлора повітря закритих приміщень;

c) умови циркуляції мікроорганізмів у повітрі;

d) санітарно-показові мікроорганізми повітря закритих приміщень;

e) методи виділення, дослідження та ідентифікації мікроорганізмів з повітря (стафілококи, стрептококи, синьогніна паличка, гриби).

2. Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води:

a) визначення ЗМЧ при оцінці якості питної води. Загальне мікробне число (ЗМЧ);

b) визначення кількості ентеробактерій;

c) термотолерантні коліформні бактерії;

d) бактерії роду Enterococcus;

e) виявлення спор сульфітредукуючих клостридій;

f) визначення кількості коліфагів.

3. Санітарно-мікробіологічне дослідження ґрунту:

a) групи ґрунтових мікроорганізмів;

b) індикаторні мікроорганізми для оцінки санітарного стану ґрунту;

c) вимоги до мікробіологічної чистоти ґрунтів;

d) відбір проб та методика дослідження.

Подивитися ролики з минулих заходів з мікробіології можна нашому YouTube-каналі.

Обратная связь

Сайт рыбатекст поможет дизайнеру, верстальщику, вебмастеру сгене рировать несколько абзацев более менее осмысленного текста рыбы на русском языке, а начинающему оратору отточить навык публичных выступлений в домашних условиях

    Заказать звонок