Управление рисками для качества

  • Документальное оформление оценки рисков с использованием официальных (PHA, FMEA, HACCP, HAZOP, FTA, диаграммы Исикавы, статистические методы и др.) и неофициальных методов
  • Риск-ориентированный подход к управлению изменениями (методология оценки риска касательно изменений, документальное оформление, переоценка рисков)
  • Риск-ориентированный подход к управлению отклонениями и несоответствиями (оценка риска для качества продукции, разработка CAPA, переоценка рисков)
  • Разработка стратегии управления риском перекрестной контаминации на многономенклатурном производстве
  • Разработка стратегии управления риском микробиологического загрязнения в производстве стерильных лекарственных средств

Последние отзывы

Дякую за цікавий, добре організований семінар, високий рівень компетентності лектора. Компанії бажаю подальшого розвитку та плідної співпраці.
Соколовська Вікторія, Начальник МБЛ, ВКЯ, СУІП ТОВ «Сперко Україна»
Матеріал викладено у доступній формі. Здобули практичні навички проведення розрахунків визначення активності антибіотиків.
Березовчук Світлана, науковий співробітник, ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»
Інформація доступно та докладно викладена. Корисно, зрозуміло та цікаво.
Бабушкіна Оксана, старший біолог групи біологічного аналізу, ТОВ «Фармекс Груп»

Обратная связь

Сайт рыбатекст поможет дизайнеру, верстальщику, вебмастеру сгене рировать несколько абзацев более менее осмысленного текста рыбы на русском языке, а начинающему оратору отточить навык публичных выступлений в домашних условиях