Вперше! Відкритий практикум у місті Дніпро з використання електронних таблиць Excel для лабораторій.

Вперше! Відкритий практикум у місті Дніпро з використання електронних таблиць Excel для лабораторій.

26-27 червня 2019 року в м. Дніпро відбувся практикум на тему: «Використання електронних таблиць Excel для аналізу даних в випробувальних лабораторіях. Пакет аналізу. Невизначеності. Валідація. Верифікація».

Семінар проводив: Іщенко Микола Володимирович — кандидат хімічних наук, доцент кафедри аналітичної хімії Національного університету ім. Тараса Шевченка. Головний фахівець відділу управління якістю Лабораторії антидопінгового контролю Національного антидопінгового центру України. Досвід роботи по розробці, валідації та оцінці невизначеності хроматографічних та спектроскопічних методик вимірювань. Досвід роботи в сфері викладання більше 10 років.

У програмі семінару розглядалися наступні питання:

1 день

Практикум: «Використання електронних таблиць Excel для аналізу даних в лабораторіях при розробці та валідації аналітичних методик. Курс для просунутих користувачів».

• Використання основних обчислювальних функцій Excel (короткий огляд-нагадування).

• Графічне представлення даних в Excel. Лінійна і квадратична апроксимація. Гістограми. Надбудови для побудови графіків Kernel Density.

• Побудова логічних виразів. Умовне форматування осередків.

• Валідація та верифікація методики.

• Використання доповнення «Пакет аналізу» для статистичної обробки даних.

o t-тест Стюдента

o F-тест

o парний t-тест

o Дисперсійний аналіз. Використання дисперсійного аналізу при оптимізації та валідації методик

o Кореляційний аналіз

o Регресійний аналіз

• Побудова контрольних карт Шухарта.

практичні завдання:

• Тест на нормальність розподілу.

• Статистична обробка результатів валідації методики (підхід ISO 5725).

• Побудова градуировочной функції і перевірка якості градуювання.

• Lack-of-fit тест для регресії.

• Побудова контрольних карт.

• Тест на робастность, факторний план Плакетта-Бермана.

2 день

Практикум: «Оцінка невизначеності вимірювань в хімічному аналізі».

1. Введення в концепцію невизначеності.

2. Статистика для оцінки невизначеності.

3. Основні принципи оцінки невизначеності.

4. Модельний підхід в оцінці невизначеності.

5. Дії з результатами оцінки ступеня повернення (recovery).

6. Оцінка невизначеності за результатами валідації і внутрішнього контролю якості.

7. Встановлення цільової невизначеності.

8. Невизначеності вимірювань в широкому концентраційному діапазоні.

9. Використання невизначеності вимірювань на практиці.

Практика:

Приклад 1. Приготування і стандартизація градуйованого розчину охратоксину А (використання модельного підходу).

Приклад 2. Використання результатів валідації для оцінки невизначеності (в методах мокроЇ хімії).

Приклад 3. Використання результатів внутрішнього контролю якості для оцінки невизначеності (на прикладі визначення важких металів методом ІСП-АЕС).

Приклад 4. Використання модельного підходу (на прикладі титриметрического визначення жорсткості води).

Приклад 5. Невизначеності вимірювань в широкому концентраційному діапазоні.

По закінченню слухачі отримали іменні сертифікати.

Последние отзывы

Отзыв:

Курси дуже сподобались. Микола викладає інформацію в доступному вигляді. Також цінним є роздрукований конспект, в ньому наглядно приведений весь матеріал з поясненнями. Микола дає дуже вичерпні і повні відповіді на всі питання. Сервісом також дуже задоволена. Після курсу доступні для запису пропрацьовані файли Excel, що дуже зручно

Ф.И.О.:
ДП «Дніпростандартметрологія», Жабіна Ольга Миколаївна, інженер-лаборант 2 категорії сектору контролю токсичних елементів аналітичної лабораторії випробувального та науково-дослідного центру харчової та промислової продукції
Отзыв:

Отличный курс. Вся информация курса очень тщательно спланирована и последовательна. Лектор интересно преподносит информацию

Ф.И.О.:
ДП «Дніпростандартметрологія», Лауда Тетяна Сергіївна, інженер-лаборант лабораторії фізико-хімічних показників ВНДЦ ХПП
Отзыв:

Як завжди задоволена якістю наданих послуг. Вся інформація викладена дуже доступно. Дякую

Ф.И.О.:
ТОВ «НВК «Екофарм», Бушко Наталія Іванівна, хімік з хроматографії фізико-хімічної лабораторії відділу контролю якості служби з якості
Отзыв:

Дуже доступне викладення матеріалу. Дякую

Ф.И.О.:
ДП «Запоріжжястандартметрологія», Науменко Олена Володимирівна, провідний інженер-лаборант випробувальної лабораторії

Обратная связь

Сайт рыбатекст поможет дизайнеру, верстальщику, вебмастеру сгене рировать несколько абзацев более менее осмысленного текста рыбы на русском языке, а начинающему оратору отточить навык публичных выступлений в домашних условиях