Безперервне вдосконалення бізнесу у відповідності до МС ISO 14001.

Безперервне вдосконалення бізнесу у відповідності до МС ISO 14001.

Управління екологічними аспектами та ризиками виробництва – це щоденна культура фармацевтичного підприємства АТ «Київмедпрепарат».

Багато років система управління навколишнім середовищем перевіряється на відповідність міжнародному стандарту ISO 14001.

Ризик-орієнтоване мислення, аналіз і вибір найбільш надійного захисту від всіх потенційних причин ризиків завжди в фокусі Компанії, як і інвестиції в знання, регулярне навчання команди керівників та групи незалежних аудиторів.

 8 та 10 серпня 2023 р.  фахівці компанії «Стандарти Технології Розвиток» провели на базі АТ «Київмедпрепарат»  тренінг-практикум по вдосконаленню системи екологічного менеджменту.

Тренінг збагатив учасників ідеями управління еко аспектів притаманних любому виробництву: відходи, викиди, скиди, небезпечні матеріали та енергоефективність бізнесу.

Вирішуючи в робочих групах завдання по  потенційним екологічним аспектам та ризика, команди мозковим штурмом пропонували ідеї, а потім критично оцінювали різні стратегії управління ризиками щоб обирати найбільш надійні.

Відповідність бізнесу вимогам міжнародного стандарту ISO 14001 вимагає впровадження на практиці важливого принципу: «безперервне вдосконалення», а досягти цього можна шляхом підвищення кваліфікації, впровадження кращих інженерних рішень щодо захисту від бізнес ризиків.

Компанія «Стандарти Технології Розвиток» пропонує корпоративне навчання як фармацевтичним Компаніям, так і компаніям інших сфер,  за всіма розділами Міжнародного стандарту  ISO 14001. Звертайтесь!

Обратная связь

Сайт рыбатекст поможет дизайнеру, верстальщику, вебмастеру сгене рировать несколько абзацев более менее осмысленного текста рыбы на русском языке, а начинающему оратору отточить навык публичных выступлений в домашних условиях