Микробиология. Консультирование и аутсорсинг.

  • Разработка методики испытания микробиологической чистоты
  • Валидация методики испытания микробиологической чистоты
  • Исследование эффективности антимикробных консервантов (как этап разработки и обоснования состава ЛС, тонкости проведения исследования, трактовка результатов)
  • Изучение специфического антимикробного действия ЛС методом диффузии в агар, методом серийных разведений, методом бактерицидной кинетики ( как этап фармразработки в части выбора и обоснования состава, скрининг антибактериальной и антифунгальной активности)
  • другие вопросы по микробиологии

Последние отзывы

Дякую за цікавий, добре організований семінар, високий рівень компетентності лектора. Компанії бажаю подальшого розвитку та плідної співпраці.
Соколовська Вікторія, Начальник МБЛ, ВКЯ, СУІП ТОВ «Сперко Україна»
Матеріал викладено у доступній формі. Здобули практичні навички проведення розрахунків визначення активності антибіотиків.
Березовчук Світлана, науковий співробітник, ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»
Інформація доступно та докладно викладена. Корисно, зрозуміло та цікаво.
Бабушкіна Оксана, старший біолог групи біологічного аналізу, ТОВ «Фармекс Груп»

Обратная связь

Сайт рыбатекст поможет дизайнеру, верстальщику, вебмастеру сгене рировать несколько абзацев более менее осмысленного текста рыбы на русском языке, а начинающему оратору отточить навык публичных выступлений в домашних условиях