GDP. Базовий курс.

GхP/GDP: Належна практика дистрибуції в Україні. Базовий курс.

Формат та тривалість: 3 дні, 12 академічних годин, відеоуроки на платформі Google-class

Вартість: 6 000,00 грн. перший участник і 1 200,00 грн. другий і кожний наступний участник.

Курс записано українською мовою.

Автор та ведуча: Кравець Наталія Миколаївна, заст. Директора з якості, керівник забезпечення якості (QA) біоаналітичної лабораторії ТОВ «Клінфарм»; сертифікований GMP/GDP — інспектор/тренер, енксперт з питань GxP ЛЗ.

Нормативна база:

— EudraLex. – The Rules Governing Medicinal Products in the European Union. // Збірник Правил з ЛЗ в ЄС;         GМP EU, GDP EU;

— Україна: Настанови GxP; інші документи галузі

В програмі:

І. Короткий огляд нормативної бази фармгалузі.

— Система забезпечення якості (ЗЯ) ЛЗ на державному рівні та на рівні компаній – операторів фармацевтиного ринку; Взаємозв’язок стандартів GxP та «житєвий цикл ЛЗ»;

— Аналіз та особливості окремих регуляторних вимог до ліцензіатів;

— Аспекти взаємної відповідальності та співпраці операторів-партнерів фармринку.

— Що таке «Якість ліків»? Що таке серія ЛЗ? Що таке сертифікат аналізу та сертифікат серії ЛЗ?

                                                                                                      Чому GxP/GDP, а не ISO 9001?

ІІ. GDP– (Ф)СЯ компанії-дистриб’ютора (оптової  торгівлі) ЛЗ, в т.ч імпортера:

1. Управління якості: ключові элементи системи якості; Кваліфікація постачальників та покупців; Ризики для якості; Аутсорсинг; Вимоги до брокерів

2. Персонал:

— Відповідальність вищого керівництва компанії, функції та повноваження;

— Структура компанії та фармацевтичного (оптового) складу;

— RP/Відповідальна особа=Уповноважена особа: кваліфікаційні вимоги, місце в органіграммі. Статус та посадова інструкція  /Основні функції та додаткове коло обов’язків;

— Вимоги до персоналу;

3. Приміщення, оснащення/ обладнання фармскладу, в т.ч. для т. зв. «холодового ланцюга»:

— Зони складу;  системи забезпечення умов зберігання та сигналізації;

— ключові питання ТЗ на проектування,  кваліфікації приміщень/обладнання;

— Контроль температури та інших показників середовища у виробничих приміщеннях складу;

— Компьютеризировані системи управління: ключові аспекти і вимоги

— Архіви контрольних/арбітражних зразків серій ЛЗ і Програма підтвердження стабільності: основні аспекти

4. Система документації оптової компанії/складу, в т.ч.:

— Види, переліки документів; Вимоги до СОП та протоколів;

— Правила документування; Обіг та архіви документів;

5. Процеси дистрибуції ЛЗ – Основні процедури з продукцією:

— Отримання/придбання, в т.ч. імпорт – Процедури вхідного контролю і видачі  дозволу на реалізацію ;

— Управління складськими запасами: Зберігання, перевірки, знищення;

— Комплектація  та и поставки; забезпечення простеження ланцюгів поставок

6. Транспортування ЛЗ. Ключові вимоги до:

— контейнерів, паковання, маркування

— технічних транспортних засобів,

— засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та процедур контролю умов зберігання

7. Рекламації, повернуті ЛЗ, підозра у фальсифікації та відкликання ЛЗ з обігу:

— Аналіз подій та дії; Поводження з  повернутими ЛЗ

8. GDP – Самоінспекції/Аудити. Ключові правила/вимоги. Документація

По ходу курсу: Що хоче бачити GDP (само)інспектор?  Градація невідповідностей

Переваги курсу:

  • Великий обсяг теоретичної та практичної інформації: 2 тематичних розділа, 3 дні навчання!
  • Зручний формат – 4 відеоурока, 4 презентації та практичні завдання.
  • Індивідуальний темп навчання – вивчати матеріал і виконувати практичні завдання можна за власним графіком, без прив’язки до групи, часу і місця заняття.
  • Жодної пасивної участі – ефективний персональний зворотний зв’язок з викладачем під час усього періоду навчання. Можливість консультуватися з викладачем під час навчання і після закінчення курсу.
  • Доступність – вчитися можна з будь-якого пристрою в зручний час.
  • Курс у “кишені” – можливість у будь-який момент подивитися/переглянути урок, завантажити навчальні матеріали та здати роботу на перевірку викладачу.
  • Інтерактивне навчання відбувається на базі платформи Google Classroom.
  • Для участі необхідна зареєстрована gmail-адреса учасника.
  • Підключитися до інтерактивного практичного класу можливо до закінчення курсу.

Для участі потрібна gmail-адреса учасника.

Слухачі отримають номерні сертифікати про навчання.

Відео про інтерактивні класи — на нашому каналі YOUTUBE

Обратная связь

Сайт рыбатекст поможет дизайнеру, верстальщику, вебмастеру сгене рировать несколько абзацев более менее осмысленного текста рыбы на русском языке, а начинающему оратору отточить навык публичных выступлений в домашних условиях